Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
XUÂN NHẬT

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Quyển Xuân Nhật, là lộ trình tu tập. Những bài giảng nhân ngày đầu xuân, chỉ dạy pháp tu thiền và công phu tu tập. Ngoài ra còn nói về cội nguồn Yên Tử và khôi phục dòng Thiền Trúc Lâm.