Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HOA SEN TRONG BÙN

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài nhìn hồ sen thấy có những hoa nở tròn đầy, có những hoa mới nở, có những hoa còn búp và có những mầm sen còn vùi trong bùn. Song tất cả đều có khả năng khoe sắc nhả hương và kết trái, Ngài thấy con người cũng như thế. Khi sanh ra và lớn lên trong vòng mê trược, một phen tỉnh giác con người sẽ tiến lên bậc giác ngộ. Hoa sen trong bùn trình bày chỉ rõ mấu chốt trọng yếu của Phật Pháp, giúp hành giả tiến tu.