Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
XUÂN TRONG TÔI

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Với người tu Thiền, mùa xuân là tâm xuân. Tâm xuân là tâm sáng tỏ thông suốt vô ngại, miên viễn. Chính là tâm thiền, luôn ngát hương trí tuệ giải thoát. Những cảm nghĩ hoài xuân về tuổi trẻ, khiến độc giả rơi lệ động lòng. Nhưng tất cả chẳng ở đầu non chẳng cuối ghềnh, chỉ ở trong tâm. Tâm xuân vượt qua mất còn, mặc cho bốn mùa thay đổi… Lời tâm sự cùng sự chia sẻ đường hướng tu tập, giúp độc giả luôn có xuân tâm vĩnh hằng.