Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KHÓA HƯ LỤC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Qua các tư liệu về Phật giáo Thiền Tông đời Trần, chúng ta biết được đường lối tu Thiền bắt đầu từ vua Trần Thái Tông. Một vị Vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Đất nước thanh bình, Ngài truyền ngôi lại cho Thái tử là vua Trần Thánh Tông, xuất gia tu đạo. Là bậc tinh thông Phật giáo về Thiền, lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ngài lưu lại nhiều tác phẩm, Khoá Hư Lục .v..v.. chỉ rõ yếu chỉ Thiền Tông.