Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KHỔ VUI QUA MẮT KẺ MÊ NGƯỜI TỈNH

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Khổ vui trong thế gian, nhiều khi vui lại thành khổ, khổ lại là vui. Đạo Phật giúp chúng ta nhận thức được sự an vui hạnh phúc chân thật trường cửu, nhận thức được đâu là đau khổ triền miên. Khổ vui qua mắt kẻ mê người tỉnh giúp độc giả hiểu rõ chân lý của khổ vui.