Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Kiến tánh thành Phật, là tác phẩm của Thiền sư Chân Nguyên, soạn vào đời Hậu Lê. Chỉ thẳng cho người tu kiến tánh thành Phật, nói thẳng về Thiền. Ngoài ra còn có phần phương tiện để thích hợp căn cơ trình độ người bình dân, dạy tu niệm Phật cầu vãng sanh.