Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đạo Phật là đạo giác ngộ, toàn bộ giáo lý Đạo Phật là chân lý đánh thức con người được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn của khổ đau, chỉ có trí tuệ giác ngộ mới hết khổ đau. Kinh Bát Đại Nhân Giác áp dụng tu hành, tan biến khổ đau mê lầm và tiến bước trên đường giác ngộ.