Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Kinh Kim Cang ứng dụng trí huệ Bát  Nhã, phá tất cả mọi chấp thủ kiến chấp sai lầm cố hữu. Thấy rõ tướng chân thật của các pháp, chặt đứt xiềng xích trói cột, thoát khỏi luân hồi. Đây là diệu dụng Kinh Kim Cang.