Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Lục Tổ là vị Tổ Thiền Tông thứ sáu của Trung Hoa, cũng là vị Tổ thứ ba mươi ba, truyền thừa từ Phật tổ. Tổ ngộ đạo từ Kinh Kim Cang, những lời dạy của Ngài được ghi lại. Một tài liệu thiết yếu cho người tu thiền, là cốt tủy của Thiền Tông.