Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Người tu Thiền Tông hay Tịnh độ, cần phải nghiên cứu và thấu suốt lý nghĩa Kinh Viên Giác, để khỏi bị lầm lạc và được trí giác tròn đầy. Kinh Viên Giác là con mắt trí tuệ, thấy được cội gốc sanh tử trầm luân.