Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
LÀM SAO TU THEO PHẬT

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Tu theo lời Đức Phật dạy, để được an vui giải thoát lợi ích cho mình cho người, và cuối cùng được thoát khổ. Tu như thế nào? Phương pháp ra sao? Quyển Làm sao tu Phật, chỉ đường hướng tu tập từ thấp lên cao, là ngọn đuốc soi đường chỉ lối.