Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
LUẬN GIẢI THI TỤNG MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Tác giả quyển Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu, do Thiền sư Pháp hiệu Quảng Trí viết quyển Luận này, vào đầu Thế kỷ thứ mười tám dưới thời Vua Lê Dụ Tông. Pháp môn chăn trâu phỏng theo Kinh Phật, kết tụ với Tổ Giáo mà sắp xếp thành mười mục, dưới mỗi mục là bài Tụng. Về tranh thì hình ảnh rõ ràng, ý nghĩa sâu kín. Về bài Tụng thì lời gần, mà ý chỉ sâu xa. Một phương pháp điều phục tâm, thứ lớp tiến tu.