Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NANH VUỐT NHÀ THIỀN

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Những phương pháp cùng thủ thuật của các bậc Thiền sư chứng đạo, xuyên qua lời nói và cách ứng xử. Sắc bén nhanh lẹ để người tỉnh giác, tỏ ngộ và chấm dứt sanh tử mê mờ. Thiền gia tạm gọi là nanh vuốt nhà Thiền, độc giả hãy cùng tham khảo.