Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Bích Nham Lục

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Bích Nham Lục do Thiền sư Viên Ngộ đời Tống trước tác, nguồn gốc xuất phát từ Thiền sư Tuyết Đậu. Chọn lựa trong nội điển, ngoại điển và văn sử thành một trăm tắc công án. Tập sách này rất quan trọng và cần thiết trong Thiền môn, chỗ sâu kín của Thiền, là tư lương cho người tham học. Được Hoà Thượng Viện chủ chuyển dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ, hy vọng hậu học Thiền môn, có thể đạt lý quên lời, thấu tỏ nguồn tâm.