Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NHỮNG TRỞ NGẠI LÀ CHƯỚNG DUYÊN HAY THẮNG DUYÊN

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Chiến công oanh liệt nhất là chiến công khó khăn nhất. Tất cả sự nghiệp trên đời, đều phải trải qua trở ngại và có công lao mới được thành tựu. Nhà nữ bác học Maricure lừng danh thế giới, từng nói: “Nhân tài do kiên trì và nghị lực vượt qua khó khăn trở ngại.” Chướng ngại là sự rèn luyện để có nghị lực, tiến bước đến thành công. Trong Đạo Phật những trở ngại hành giả cần phải gặp, để làm đà cho sự thăng hoa. Quyển Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên, độc giả nên hiểu rõ vấn đề này, để làm hành trang cho cuộc sống.