Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
PHẬT GIÁO TRONG MẠCH SỐNG DÂN TỘC

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Đạo Phật du nhập vào nước Việt Nam, khoảng cuối thế kỷ thứ II đầu thế kỷ thứ III. Đến thế kỷ thứ VI, VII, VIII do các Thiền sư Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông, chánh thức truyền Thiền Tông vào Việt Nam. Nền Phật Giáo Việt Nam dần dần sáng tỏ và lan rộng. Triết lý Phật giáo đã ăn sâu cội rễ trong lòng dân tộc Việt Nam, chung sống cùng dân tộc hai mươi thế kỷ. Phật giáo từng đóng góp phần lớn trong việc xây dựng đất nước, giáo hoá đồng bào. Những mối liên quan mật thiết giữa Đạo Phật với dân tộc Việt Nam, được Hoà Thượng Thích Thanh Từ nói rõ trong quyển Phật giáo trong mạch sống dân tộc.