Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
PHẬT PHÁP XÂY DỰNG THẾ GIAN

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Trong Kinh Đức Phật dạy: Tâm bình thế giới bình. Người Phật tử thực hành theo lời Đức Phật dạy ngay trong đời sống, để cải thiện chính mình và đóng góp cho xã hội được tốt đẹp an vui. Phật Giáo giáo dục con người và xây dựng thế gian cùng tiến tới chân thiện mỹ. Ảnh hưởng và tầm quan trọng của Phật Pháp trong xã hội và con người, được trình bày trong quyển Phật Pháp Xây Dựng Thế gian.