Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
PHỤNG HOÀNG CẢNH SÁCH (TẬP 1)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Quyển sách được gom tập những lời Hoà Thượng Viện chủ, khuyên dạy Tăng Ni lúc thỉnh nguyện và những lời sách tấn. Âm hưởng lời giáo huấn vang xa từ đỉnh Phụng Hoàng, là tiếng chuông cảnh tỉnh, là kim chỉ nam đưa lối trên đường tu tập hiện tại và mai sau.