Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Bước đầu học Phật

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Bước đầu tuy bình thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai những bước sau khó mà đi đúng. Người học Phật khi mới vào đạo, hiểu Phật Giáo một cách đúng đắn, đi đúng đường hướng Đức Phật dạy, mới mong thành Phật tử chân chánh. Bước đầu học Phật là nền tảng cho người học Phật.