Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
QUY SƠN CẢNH SÁCH

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Quyển Quy Sơn Cảnh Sách, là một quyển Luận do Thiền sư Linh Hựu trước tác. Quyển Luận này mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành, để được giải thoát. Lời chỉ dạy sách tấn của Ngài rất thiết yếu, thích hợp với chân lý và phù hợp với căn cơ mọi người. Đây là bộ Luận trong Thiền môn nói riêng, cho giới xuất gia nói chung, được tôn trọng như Kinh của Phật. Được Hoà Thượng Viện Chủ chuyển ngữ và giảng giải.