Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THÁNH ĐĂNG LỤC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Quyển Thánh Đăng Lục, là một tác phẩm rất quan trọng đối với người tu Thiền phái Trúc Lâm. Kể lại sự tu hành và ngộ đạo của năm vị Vua đời Trần, năm vị Vua đều ngộ lý Thiền và được trao đèn Thánh. Là quyển sách ấn tâm cho người nhận ra trọng trách tu hành đúng với Thiền Tông, khêu sáng ngọn đèn Phật Tổ toả khắp Tam thiên đại thiên thế giới. Được Hoà Thượng Viện Chủ giảng giải.