Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC-PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Trong Kinh Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.” Đối với mọi loài thì giá trị con người cao tột hơn hết, con người là trung tâm của vũ trụ. Chính con người phát minh những giá trị khoa học, kỹ thuật… Con người đã sản sinh những bậc hiền triết, thánh nhân, Tôn giáo, anh hùng…Đem lại đạo đức trật tự, hạnh phúc an vui  trong xã hội. Ôi con người quý báu và trân trọng thay! Được làm người thật hy hữu, nhưng vô tình đã để luống qua vô ích và xem thường. Tôn giáo để  hướng đạo cho tâm linh, nhưng Phật Pháp khó được nghe. Vì mãi chìm trong luân hồi sanh tử, danh lợi trói cột. Độc giả hãy cùng tham khảo để có một cách sống hữu ích, không uổng phí một kiếp nhân sinh.