Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THIỀN SƯ TRUNG HOA (TẬP 1)

Tác giả: Giáo hội phật giáo Việt Nam

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Quyển Thiền sư Trung Hoa được Hoà Thượng Thích Thanh Từ soạn dịch, nói khái quát về tiểu sử và cách hành đạo ứng xử của các bậc Thiền sư. Từ đời thứ nhất sau Lục Tổ Huệ Năng đến đời thứ tư, đời thứ năm và cuối cùng là chư Thiền sư đời Tống. Lịch trình truyền thừa của chư Thiền sư qua các thời đại, cùng sự phát triển của Thiền Tông Trung Hoa. Đã nhiếp phục Tống Nho, và bao dung cả Lão giáo. Những ngôn ngữ bí hiểm, những hành động lạ thường khiến người tham vấn ngạc nhiên nghi ngờ. Chính là những cách khai phá vô minh, tỏ ngộ chân lý.