Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THIỀN TÔNG BẢN HẠNH GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Quyển Thiền Tông Bản Hạnh do Hoà Thượng Chân Như biên soạn, kể lại sự tu Thiền ngộ đạo của năm vị Vua đời Trần. Phật giáo đời Trần là ngọn đuốc sáng ngời soi rọi lịch sử Phật giáo đã trên ngàn năm, là do công đức truyền bá ủng hộ Phật Pháp của năm vị Vua đời Trần. Được Hoà Thượng Viện Chủ giảng giải, giúp người dân Việt Nam mọi người thấy được tinh thần độc lập bất khuất của Tổ tiên mình, đồng thời thấy được tâm hồn đạo đức siêu xuất phi phàm của các Ngài.