Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
TỘI PHƯỚC NGHIỆP BÁO

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Lý nhân quả là định luật tự nhiên, như những định luật của khoa học. Sự diễn tiến liên quan ba đời quá khứ hiện tại và vị lai. Tội và phước hai vấn đề này đã là con người ai cũng có. Tội như thế nào? Phước ra làm sao? Và nghiệp là gì? Báo là gì? Mời độc giả cùng nghiên cứu.