Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Nước Việt nam đời Trần, có Tuệ Trung Thượng Sĩ là cư sĩ tại gia ngộ đạo, được cả cư sĩ cùng Tăng sĩ đến tham học. Quyển sách này, do vua Trần Nhân Tông ghi lại lời dạy của Thiền sư Tuệ Trung. Là một tác phẩm trác tuyệt, triết lý uyên thâm, văn chương thanh thoát. Một phương thuốc hay khéo trị các bệnh, thẳng suốt nguồn tâm nhảy vọt vào biển giác.