Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
UYỂN LĂNG LỤC GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Tác phẩm Uyển Lăng Lục do Tướng quốc Bùi Hưu ghi lại những lời dạy của Thiền sư Hoàng Bá. Khi ông thỉnh Ngài đến Uyển Lăng nơi ông đang trấn nhậm, để sớm hôm thỉnh hỏi Phật Pháp. Chỗ lãnh hội của ông tận thiền tủy, không kém các bậc xuất cách của Tổ. Lời dạy của Ngài chỉ thẳng, là chìa khoá bước vào Thiền, có giá trị và tầm quan trọng. Giúp hành giả thấy rõ lối tu, mạnh bước trên đường về.

.