Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Cành lá vô ưu

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đạo Phật đem lại hạnh phúc an vui và giải thoát, từ hiện tại đến vị lai. Tu theo lời Đức Phật là cải tà theo chánh sửa ác thành thiện, bỏ mê theo ngộ…Cành lá vô ưu giúp độc giả hiểu đúng để ứng dụng tu, đem lại lợi ích trong đời sống thực tế.