Chi tiết sách
Hồ đầu lâu

Tác giả: Thạch Bất Hoại

Số lượng còn: 5


Hồ đầu lâu

Tác giả: Thạch Bất Hoại

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Việc tìm ra sự thật của ngôi nhà cổ đã kết thúc. Đoàn khảo cổ lại lên đường, nhưng câu chuyện về chiếc gương ma quái cứ mãi ám ảnh họ, như là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Và tại vùng đất kỳ bí đó, họ đã phát hiện ra người tốt. Đó là già làng Bảy Kính và Điểu Lộc…