Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Hồ đầu lâu

Tác giả: Thạch Bất Hoại

Số lượng còn: 1


Hồ đầu lâu

Tác giả: Thạch Bất Hoại

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Việc tìm ra sự thật của ngôi nhà cổ đã kết thúc. Đoàn khảo cổ lại lên đường, nhưng câu chuyện về chiếc gương ma quái cứ mãi ám ảnh họ, như là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. Và tại vùng đất kỳ bí đó, họ đã phát hiện ra người tốt. Đó là già làng Bảy Kính và Điểu Lộc…