Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Đạo Phật với Tuổi Trẻ

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Giáo Pháp Đạo Phật như ánh sáng mặt trời đem lại sự sống trên hành tinh, như mưa xuống thấm nhuần vạn vật đều được lợi ích. Chúng ta học tập Thánh hiền, học những bậc hiền triết, tinh hoa triết học cổ kim để noi gương và tô bồi kiến thức đạo đức cho chính mình, xây dựng tương lai. Sự học tập được bắt đầu từ thơ ấu đến thành niên, chính là tuổi trẻ. Đạo Phật với tuổi trẻ là tia sáng soi đường cho hàng thanh thiếu niên, trên vạn nẻo đường.