Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
MÙA XUÂN VÂN YÊN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Trúc Lâm chùa Vân Yên, là cái nôi của dòng Thiền Việt Nam. Bài phú vịnh về chùa Vân Yên của thiền sư Huyền Quang, là một bài pháp chỉ dạy chúng ta cách thức tu hành, phải đầy đủ trí tuệ. Có trí tuệ thì vượt trở ngại, thành tựu đạo nghiệp. Cuối cùng là phương pháp tu để đạt kết qủa viên mãn.

.