Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
PHỤNG HOÀNG SÁCH TẤN (TẬP 2)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Thiền viện Trúc Lâm, Hoà Thượng Viện chủ hơn mười năm hướng dẫn Tăng Ni tu học tại Thiền viện. Những năm về sau đại chúng đã khá thuần thục và đi vào nề nếp, Hoà Thượng chỉ cần có mặt để dặn dò và ân cần sách tấn. Những lời dạy bảo trong những năm sau này được kết tập thành quyển Phụng Hoàng Sách Tấn, do Ni chúng Thiền Viện Trúc Lâm thực hiện.