Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HÀNH HƯƠNG HOA HẠ

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Hành hương Hoa hạ là tập bút ký, viết lại đôi nét về chuyến hành hương Trung quốc miền Hoa hạ. Muốn tìm lại chính mình qua dấu vết cổ nhân.