Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THIỀN ĐỐN NGỘ

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Quyển Thiền Đốn Ngộ, căn cứ theo những tác phẩm của các bậc Thiền sư trong hệ thống Thiền tông do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống. Gồm có bốn tác phẩm, và một tác phẩm của Hoà Thượng Hư Vân, một bậc Thiền sư Trung Hoa thời cận đại. Được gom tập làm một tài liệu chung cho phương pháp tu đốn ngộ. Giải thích cách tu Chỉ và Quán rất tinh vi, nhân đây hành giả có thể vào cửa Thiền đốn ngộ. Điều cần yếu, là hành giả khéo nghiền ngẫm để lãnh hội, hành giả nương đây làm kim chỉ nam để tiến bước.