Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
QUY NGƯỠNG NGỮ LỤC

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Quyển Quy Ngưỡng Ngữ Lục, là tập hợp hai quyển Quy Sơn ngữ lực và Ngưỡng Sơn ngữ lục. Tông Quy ngưỡng là một trong ngũ gia Thiền Tông, được hưng khởi sớm nhất. Tông này cơ phong nghiêm cẩn, đôi khi còn xử dụng những ngôn ngữ bí hiểm khiến người nghe giật mình chỉ có người căn cơ lanh lợi mới lãnh hội được. Quyển Quy ngưỡng ngữ lục giúp cho hành giả tu Thiền biết được con đường trở về, chấm dứt một đời lang thang làm khách phong trần.