Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
CON NGƯỜI TRONG VÒNG VÂY

Tác giả: GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng

Số lượng còn: 2


CON NGƯỜI TRONG VÒNG VÂY

Tác giả: GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng

Số lượng còn: 2


CON NGƯỜI TRONG VÒNG VÂY

Tác giả: GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
“Loài người tạo vòng vây của chính mình. Loài người đang cố sức thoát khỏi vòng vây… Trời cho ta thuốc quý giúp mỗi người thoát khỏi vòng vây quanh mình. Ăn lành - Ngủ đủ - Tập đều - Sống vui. Đây là thuốc từ cơ thể, không mất tiền mua nhưng phải biết cách dùng”… 
Gần 300 trang sách trong tác phẩm mới nhất của GS. BS Nguyễn Chấn Hùng - cây bút quen thuộc với độc giả báo Sài Gòn Tiếp Thị - là những tâm tình ân cần, gần gũi như thế, giúp mỗi chúng ta biết cách để có thể là “Bác sĩ cho chính mình”.