Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
GIAI THOẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM (TẬP 2)

Tác giả: Kiều Văn

Số lượng còn: 7


GIAI THOẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM (TẬP 2)

Tác giả: Kiều Văn

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Bộ gồm 8 tậpTập 2: Giai thoại các thời Trần - Hồ - Hậu Trần - Hậu Lê