Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 - QUẬN PHÚ NHUẬN (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận

Số lượng còn: 6


LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 - QUẬN PHÚ NHUẬN (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Phường 10 Quận Phú Nhuận được chính thức thành lập vào tháng 7 năm 1976....