Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 QUẬN PHÚ NHUẬN (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Phường 10 Quận Phú Nhuận được chính thức thành lập vào tháng 7 năm 1976....