Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 - QUẬN PHÚ NHUẬN (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận

Số lượng còn: 6


LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 - QUẬN PHÚ NHUẬN (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 quận Phú Nhuận

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Phường 10 Quận Phú Nhuận được chính thức thành lập vào tháng 7 năm 1976....