Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
DIỆU NGHĨA KINH PHÁP HOA

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Quyển Đề cương Kinh Pháp Hoa do Thiền sư Minh Chánh biên soạn, được Hoà Thượng Thích Nhật Quang soạn dịch với tựa đề Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa. Đây là phần cương yếu, nêu chỗ cốt lõi của Kinh qua cái nhìn của Thiền sư Việt Nam, giúp chúng ta thấy rõ chỉ thú của Thiền Tông.