Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM (TẬP 1)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Niềm vui trong Đạo Phật, bao gồm đạo đức lòng từ bi và có tính cách giải thoát thánh thiện. Làm việc lành tu tập theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta gặt hái niềm an vui hạnh phúc đời này, và nhân tốt cho đời sau. Được nói rõ trong sách này.