Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
TRẠI GIAM TÙ BINH PHÚ QUỐC - THỜI KỲ CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC

Tác giả: Ban Liên Lạc Tù Binh Việt Nam

Số lượng còn: 0


TRẠI GIAM TÙ BINH PHÚ QUỐC - THỜI KỲ CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC

Tác giả: Ban Liên Lạc Tù Binh Việt Nam

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Cuốn sách do Ban Liên lạc Tù binh Việt Nam biên soạn đã thể hiện một cách hệ thống, chân thực và sâu sắc những thủ đoạn tra tấn của địch cũng như tinh thần đấu tranh anh dũng của những người chiến sĩ cách mạng, đồng thời góp thêm tiếng nói tương đối toàn diện về cuộc chiến đấu bi hùng nhưng rất đáng tự hào, nêu lên nhiều bài học quý báu cho Đảng, quân đội và nhân dân ta.