Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội và Hòa Bình

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội và Hòa Bình

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Cuốn sách “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội và Hòa bình” là một tập hợp gồm 26 bài diễn văn, tham luận của 21 tác giả gồm chư Tôn túc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu Phật học. Các bài này được thực hiện cách đây khoảng hơn 25 năm.

26 bài viết trong sách này thể hiện nỗ lực ấy của Giáo hội. Nội dung nói chung là triển khai phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” được nêu trong Lời nói đầu của Hiến chương Giáo hội. Trong ý nghĩa ấy, các tác giả đã viết về một số chủ đề trong giáo lý Phật giáo với những tư tưởng trọng điểm, những vấn đề liên quan giữa Phật giáo và thời đại. Một số bài viết cũng bàn đến lịch sử Phật giáo và lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh đến lòng yêu nước và ca ngợi những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng dân tộc. Đã hơn 25 năm trôi qua, khá nhiều tác giả các bài viết trong cuốn sách này đã không còn tại thế, nhưng tiếng nói của chư vị vẫn còn được ghi lại nơi đây.

--- Trích Lời nói đầu ---