Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Mười điều biện ma

Tác giả: Thiền sư Siêu Minh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Trong khi tu Thiền hay tu các pháp môn khác, có sự thăng tiến thường có ma chướng. Hoặc hành giả có một ít tự mãn, cũng là nguyên nhân của ma chướng. Chúng ta phải hiểu rõ ma sự, biết rõ các loại ma cùng phương pháp diệt trừ ma. Nếu không biết sẽ bị rơi vào tà lự, đoạ lạc trong tam đồ. Quyển Mười điều biện ma của Thiền sư  Siêu Minh, được Hoà Thượng Thích Nhật Quang chuyển dịch và giải thích, giúp hành giả sáng suốt biết rõ ma sự và cách trừ ma.