Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Nguồn An Lạc

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Quyển sách này, được biên tập từ các bài giảng phổ thông của Hoà Thượng viện chủ tại các Thiền viện. Để đáp ứng nhu cầu học Phật và lòng ham mộ tu Thiền của Tăng Ni cùng Phật tử.