Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Pháp hoa đề cương

Tác giả: Thiền sư Minh Chánh

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Phật tử Việt Nam rất tôn sùng ham mộ đọc Kinh Pháp Hoa, mà rất ít người hiểu được tôn chỉ huyền vi của Kinh. Quyển Pháp Hoa Đề Cương là một tác phẩm có giá trị của một Thiền sư Việt Nam, gần thời đại chúng ta. Được Hoà Thượng Thích Nhật Quang chuyển dịch, giúp Phật tử thấy chỗ cao siêu thâm áo của Kinh, người tụng Kinh thâm đạt lý thú công đức vô lượng.