Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Truyền Thọ Tam Quy

Tác giả: Pháp sư Tịnh Không

Số lượng còn: 1


Truyền Thọ Tam Quy

Tác giả: Pháp sư Tịnh Không

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đối với Phật Pháp truyền thọ Tam Quy y, đây là đề tài rất quan trọng, cửa ngõ đầu tiên nhập môn tu học. Tam quy là tổng cương lĩnh, tổng phương hướng tu hành Phật Pháp. Học Phật bắt đầu từ Tam quy, là tổng nguyên tắc tu học Phật, phải tuân thủ thực hành suốt đời. Pháp sư Tịnh Không giảng giải về ý nghĩa Tam quy, lý sự viên dung. Cách tu hành trong thời nay, cùng phương pháp tu học để đầy đủ phước đức và trí huệ. Được Thượng toạ Thích Chân Tính chuyển ngữ.