Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghĩ từ trái tim

Tác giả: BS. Đỗ Hồng Ngọc

Số lượng còn: 0


Nghĩ từ trái tim

Tác giả: BS. Đỗ Hồng Ngọc

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

“Trái tim không phải để suy nghĩ. Khi trái tim nghĩ thì cũng không nghĩ như khối óc. Trái tim có cách suy nghĩ riêng mà nhiều khi khối óc không hiểu được”. Tiềm ẩn rất nhiều thắc mắc trong cách ‘nghĩ từ trái tim’ của một bác sĩ, tác giả còn nhấn mạnh rõ hơn “Có thể đúng, có thể sai. Có thể không đúng không sai…”, rất đặc biệt. Bạn có thể khám phá để tìm câu trả lời cho riêng mình.