Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghệ thuật nói trước công chúng

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nghệ thuật nói trước công chúng

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Ngôn ngữ ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống con người, thất bại hay thành công. Trong giao tiếp hàng ngày, trong hội họp ngoại giao, ngôn ngữ giữ một địa vị quan trọng. Nhưng lời nói làm sao cho hoàn mỹ, sức thu hút để thành công trong mọi lãnh vực. Phải có nghệ thuật, hiểu biết và luyện tập. Trân trọng giới thiệu quyển “Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng” do nhà văn Nguyễn Hiến Lê biên soạn, nội dung trình bày phương pháp luyện tập. Bạn sẽ thành công trong cuộc sống và phụng sự đất nước, dân tộc một cách hiệu nghiệm.