Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Sử ký Tư Mã Thiên

Tác giả: Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê (Giới thiệu, trích dịch và chú thích)

Số lượng còn: 1


Sử ký Tư Mã Thiên

Tác giả: Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê (Giới thiệu, trích dịch và chú thích)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Nước Trung Hoa một nước rộng lớn trên thế giới, dân tộc đông đảo. Lịch sử Trung Hoa thật bi hùng tráng lệ, đẫm máu và nước mắt. Xuất hiện trên đất nước này nhiều anh hùng thánh nhân và nền văn minh cổ xưa của nhân loại. Lịch sử Trung Hoa trải qua bao thời đại từ chiến tranh đến thống nhất, có nhiều bộ sử ký qua các thời đại. Sử gia Tư Mã thiên là người đầu tiên chép lại hết các thời đại cho tới đời ông. Tức là bộ Thông sử, trước sau khoảng hai ngàn rưỡi năm. Một sử gia lừng danh, một chí khí bảo vệ chân tướng của lich sử. Ông bị  truất phế nhục khổ cầm tù, nhưng vẫn âm thầm viết sự thật của lịch sử. Để lại cho dân tộc Trung Hoa nói riêng nhân loại thế giới nói chung, một bộ lịch sử  vĩ đại danh tiếng.