Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bí mật dầu lửa

Tác giả: Robert Gaillard

Số lượng còn: 6


Bí mật dầu lửa

Tác giả: Robert Gaillard

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Nhân loại biết đến dầu lửa từ thời thượng cổ, dùng dầu lửa thoa lên thuyền cho lâu mục, người Ai cập dùng ướp xác chết. Nhưng người ta chỉ biết một thứ dầu nổi trên mặt sông hoặc mặt hồ. Năm 1859 người Mỹ phát minh ra giếng dầu giữa núi rừng hùng vĩ của người da đỏ, mọi người cuồng nhiệt đi kiếm dầu. Sự phát hiện ra dầu hoả làm xáo trộn cả mặt đất và cả thế giới. Quyển “Bí mật Dầu lửa” nói về lịch sử của dầu lửa và bí mật dầu lửa.